Artikelen en onderzoeken Homeopathie

Filmpjes en websites

Documentaire over de achtergrond van homeopathie en wetenschappelijk onderzoek naar zelfherstel. (mei 2013) (NL)

Kinderziekenhuis in Duitsland geneest met homeopathie (mei 2013) (D)

Nederlandstalige website met uitleg en verwijzingen naar internationale onderzoeken homeopathie (NL)

Conferentie Homeopatisch onderzoek-Cutting Edge Research in Homeopathy (London 2019)

Data bases en overviews

Data base van verschillende typen onderzoek naar homeopathie (regelmatige update; 2019) (ENG)

Data base van overwegend positieve uitkomsten onderzoek, gesorteerd op klachten (regelmatige update; 2019) (ENG)

Overview homeopathy research (ENHR). Reviews and Meta analysis (2006) (ENG)

RCT's, Observationals  

Lange termijn effect van homeopathische behandeling bij Chronische Hoofdpijn (RCT 98 patiënten 1 jaar follow-up) (2000) (ENG)

Onderzoek migraine (Observational study, 212 patiënten, onderzoek dmv vragenlijsten) (2010) (ENG)

Homeopathie effectief bij rugklachten (Observational, 129 patiënten, onderzoek dmv vragenlijsten) (mei 2009) (ENG)

6 jarig onderzoek Homeopathie bij chronische ziekten (Observational, 6544 patiënten, onderzoek dmv vragenlijsten) (2005) (ENG)

Case-studies

3 Cases hartklachten behandeld met homeopathie (jul 2018) (ENG)

2 Cases keelpijn (vanwege gebruik luchtwegtechnieken) na operatie, behandeld met homeopathie (nov 2017) (ENG)

Onderzoeken werking homeopathische verdunningen

Stand van zaken (sept 2019) mbt fundamenteel onderzoek naar de werkingsmechanismen van homeopathische verdunningen (NL)

Onderzoek werking homeopathie (nanodeeltjes) (2013) (ENG)

Fundamenteel onderzoek homeopathie (Baumgartner) (2016) (NL)

Overig

Uitleg bij klinisch onderzoek naar homeopathie, met voorbeelden van research artikelen. (schrijver) (NL)

Mogelijke oorzaken sub-optimaal immuunsysteem (mrt 2013) (NL)

Genezen is iets anders dan ziekten wegdrukken (Moolenburgh) (2015) (NL)

Koorts is een helper (Martin, 2017) (DL)

Onderzoek werking Apis in gedynamiseerde verdunningen bij ontstekingen (cellijn onderzoek) (2014) (ENG)