Homeopathie

Integraal, holistisch en vanuit een nieuw paradigma.

Tijdens deze intensieve deeltijdopleiding word je in vier jaar opgeleid tot klassiek homeopaat; hét beroep waarin je het verschil kunt gaan maken in de gezondheid van mensen. Je wordt vakinhoudelijk, medisch en therapeutisch opgeleid in de basis van het geneeskundig handelen. Je behandelt in je praktijk patiënten van jong tot oud met uiteenlopende acute en chronische klachten op zowel lichamelijk en psychisch niveau. Een betrouwbare methodiek maakt dit mogelijk. Professionele zelfkennis geeft de grenzen aan van dat wat binnen je bereik ligt.

Gedurende de opleiding leer je mensen van hun klachten af te helpen én tegelijkertijd gezonder te maken. Doordat je de klachten in een bredere context ziet leer je de oorzaak van ziekte te doorzien en mee te nemen in de behandeling. De gehele constitutie van de individuele patiënt vormt je uitgangspunt. Je weet dat het onderdrukken van symptomen niet leidt tot genezing. Je leert acute en chronische klachten op een snelle, zachte en duurzame wijze te behandelen. Je patiënten merken op deze manier een gezondheidswinst samen met het verdwijnen van de klachten. Je beoordeelt dit ook op een toegenomen vitaliteit en meer innerlijke balans.

Filosofie en theorie van de klassieke homeopathie

Samuel HahnemannDe HVNA leidt de studenten op tot klassiek homeopaat, gebaseerd op de uitgangspunten van Samuel Hahnemann. Ze is de enige opleiding in Nederland die het vak in een vierjarig methodisch traject aanbiedt. Je leert stapsgewijs tot een volwaardige homeopathische behandeling te komen. Dit geeft je houvast, zelfvertrouwen en een duidelijke professionele identiteit. Je medische en homeopathische vaardigheden zijn met persoonlijke therapeutische kwaliteiten verbonden geraakt.

De HVNA is de opleiding met een uniek therapeutisch trainingstraject, vormgegeven binnen de methodiek van het vak. Alle aspecten van het therapeutschap komen integraal tot ontwikkeling. Het onderwijs in de homeopathie is sterk praktijk georiënteerd: in de colleges wordt er veel met casuïstiek gewerkt. Gedurende je opleiding monitor je je individuele ontwikkeling en leerweg met behulp van een portfolio. Vanaf het eerste studiejaar worden er stages gevolgd. De theorie wordt zoveel mogelijk vanuit de praktijk opgelicht.

Opleiding

Bestaande uit 33 zaterdagen, een praktijkweekend plus werkgroepen en (intervisie)bijeenkomsten in de overige 5 weken. 

Toekomstperspectief

Na het afronden van de opleiding ben je in staat als zelfstandig ondernemer je eigen praktijk voor klassieke homeopathie op te zetten. Met het HVNA-diploma kan je je aansluiten bij de beroepsverenigingen van het vakgebied. Door het volgen van nascholingen en deel te nemen aan intervisiegroepen met collega’s ontwikkel je je verder en blijf je bij in je vakgebied.