Stage en praktijkervaring

Livepatiënten

Tijdens de vakcolleges worden door het studiejaar heen een livepatiënten uitgenodigd. De klassikaal afgenomen anamnese van deze patiënten worden in alle vaklessen geanalyseerd, uitgewerkt en gekoppeld. Studenten oefenen zo in een praktijksetting verbanden te zien en verdieping op te doen tussen de verschillende disciplines.

Stage

Naast het volgen van lessen doe je gedurende de opleiding praktijkervaring op tijdens interne en externe stages. De stages vormen een onderdeel van het totale leerplan en dienen gezien te worden als een verdieping van de ervaring die wordt opgedaan aan de hand van thuisopdrachten en practica tijdens contactdagen en praktijkweekenden. De totale duur van de stages beslaat 120 contacturen. De stageperiodes zijn verdeeld over vier collegejaren van de opleiding en zijn als volgt:

Stageperiode 1: Oriënteren

De eerste stageperiode oriënteert de student zich door het waarnemen. Hoe werken anderen? Welke werkwijze verkies ik, na observatie van de verschillende werkvelden van Klassieke homeopathie? 

  • Eerste studiejaar: 20 uur
  • Tweede studiejaar: 20 uur

Stageperiode 2: Participeren

De tweede stageperiode participeert de student in de stages. Er dient een beeld gevormd te worden over zichzelf in relatie tot de cliënt en de stagegever aan de hand van de anamneses. Hoe verhoudt de student zich tot de gekozen vakrichting met de bijbehorende methodes?

  • Tweede/Derde studiejaar: 40 uur

Stageperiode 3: Praktiseren

De derde stageperiode ontwikkelt de student een eigen werkwijze binnen de vakdiscipline onder supervisie. De stageperiode verloopt geheel onder verantwoordelijkheid van de stagegever samen met de student.

  • Derde/Vierde studiejaar: 40 uur

De hoofddoelstellingen van de stages zijn als volgt:

  • De student oriënteert zich op het werkveld de klassieke homeopathie in de praktijk.
  • De student participeert bij de begeleidende stagegever en gaat de student c.q stagiaire zelf (gedeeltelijk) anamneses afnemen onder toezicht van de stagegever.
  • De student maakt een keuze over de door hem/haar te volgen werkwijze en stijl en begint de eigen praktijk vorm te geven onder supervisie van een stagegever of een docent.

Het einddoel van de stage is dat de student een zodanige beroepsvaardigheid verwerft, dat de kwaliteit van de beroepsuitoefening in voldoende mate is gewaarborgd en hij/zij als beginnend beroepsbeoefenaar aan de slag kan.

Interne en externe stages

De HVNA beschikt over een eigen stagecentrum, waar patiënten van buiten worden ontvangen. Patiënten worden door studenten aangedragen of kunnen zichzelf aanmelden als livepatiënt bij de HVNA. Onder supervisie nemen ouderejaars studenten de anamneses af en werken deze vervolgens met medestagiaires uit. In de specialisatie Klassieke homeopathie leidt dit tot het kiezen van een middel. De interactie tussen de studenten uit de verschillende studiejaren maakt deze interne stage extra leerzaam. Stagebegeleiders voor Klassieke homeopathie zijn docenten Marianne Nieuwland, Monique Vermazeren en Muriël Wagenmans.

Studenten worden aangespoord om naast de interne stages ervaring op te doen bij klassiek homeopaten die al enige tijd werkzaam zijn in het veld. De stagedag wordt ingevuld afhankelijk van de leerfase waarin de student zich bevindt. De HVNA beschikt over een lijst van adressen voor externe stages.

Praktijkweekend

Ieder studiejaar is er een verplicht praktijkweekend. Tijdens het weekend brengen de studenten van de verschillende groepen samen de tijd door op een mooie locatie in Nederland. Het geleerde wordt in de verschillende groepen in praktijk gebracht. De interactie tussen de verschillende groepen is een verrijking voor het leerproces. Ieder jaar is er een ander thema. Het zorgvuldig afgestemde programma biedt ruimte voor verdieping van de vaardigheden.