Toetsing

Tentamens, opdrachten, presentaties

HvNA HomeopathieDe vakken binnen de specialisatie van Klassieke homeopathie worden getoetst middels tentamens, kennistoetsen, casuspresentaties, verslagen van afgenomen acute en constitutionele anamneses, etc. De toetsen zijn doorgaans individueel, maar praktijkopdrachten als bijvoorbeeld casuspresentaties worden ook in groepsverband gedaan. Alle opdrachten en tentamens moeten minimaal met een 5,5 beoordeeld worden. Om aan het einde van het jaar over te gaan moet minimaal een 5,5 gemiddeld behaald zijn voor een vak.

De einddoelen voor de medische vakken zijn door PLATO vastgesteld in opdracht van de zorgverzekeraars.

 

Afstuderen

Het eindexamen omvat een scriptie en het praktijkexamen. Het praktijkexamen vindt plaats in de interne stagepraktijk waarbij de student zelfstandig, onder supervisie van een docent, een anamnese afneemt bij de patiënt.