Vakken

Medische vakken

De medische vakken zijn geïntegreerd binnen de 4-jarige opleiding. Van het 1e t/m 3e studiejaar anatomie en fysiologie. Van het 2e t/m 4e studiejaar krijg je pathologie, psychopathologie, farmacologie en medische ethiek. Samen vormen de medische vakken de Medische Basiskennis en voldoen aan de PLATO-richtlijnen en zijn CPION geaccrediteerd.

Voor therapeuten die een andere opleiding hebben gevolgd waarbij de medische vakken niet in het pakket zaten biedt de HVNA de Medische Basiskennis als eenjarige opleiding aan. 

Docent: Toine Korthout (Arts)

Vakken Klassieke homeopathie

De volgende vakken vormen de ruggengraat van de intensieve opleiding Klassieke homeopathie:

Therapeutische training

De HVNA wil met door therapeutische training humane kwaliteiten tot ontwikkeling brengen ten bate van een humane geneeskunde. Zij heeft een bijzondere weg naar het therapeutschap ontwikkeld. Hierin leer je om later in de praktijk iedere patiënt die voor je verschijnt als uniek te leren zien. Het is onze intentie om de eigenheid van de patiënt te leren kennen in het ziekteproces en hierop genezend aan te sluiten. Want juist in die eigenheid wil je hem tot genezing brengen. Geneeskunde komt hiermee ook in een biografisch perspectief te staan. In vier jaar tijd leer je: onbevangen waarnemen, participerende beeldvorming, empathische oordeelsvorming, therapeutische besluitvorming en authentiek handelen; alles binnen de kaders van het vak. Sterker nog: op geleide van de methodische stappen van het vak komt de therapeutisch training tot verschijning. De primair humane motivatie tot een medisch beroep komt op onze opleiding weer in samenklank met de zakelijke normen van de geneeskunde.

Binnen de HVNA-homeopathie willen we dat geneeskunde weldadig wordt!  professionele zelfreflectie

Het Organon en filosofie

Samuel Hahnemann heeft in zijn Organon heel precies de uitgangspunten en methode achter de klassieke homeopathie beschreven. Wij gaan uit van dit Organon in de laatste, de zesde, editie. De HVNA vindt deze uitgangspunten erg belangrijk. Als theoretische en methodische basis zijn ze in het curriculum uitgewerkt. Daarmee sluiten we aan bij een wereldwijde standaard waardoor wij meedoen binnen de mondiale ontwikkelingen. De HVNA organiseert naast haar basisopleiding geregeld internationale seminars met gerenommeerde homeopaten vanuit het vakgebied. In de colleges 'Organon’ staat je theoretische vorming centraal. Je komt beslagen ten ijs en je weet hoe je bent gepositioneerd ten opzichte van je collegae binnen en buiten de reguliere geneeskunde. Een belangrijk speerpunt van de HVNA is dat we de eigen vakmatige identiteit stevig willen grondvesten én een bijdrage willen leveren aan de zorg als geheel.

Docent: Paul Albers

Methodiek en analyse

De HVNA heeft een eigen didactische methode ontwikkeld om het vak over te dragen. Je leert de uitgangspunten van de homeopathie, zoals Samuel Hahnemann deze heeft beschreven, te koppelen aan moderne inzichten. De grote verdienste van de homeopathie is de heilzame aanpak van chronische ziekten. 

De methodiek leert je om alle ‘losse onderdelen’ van het vak tot een beroep te integreren. Hiermee ontstaat er een gedegen en overzichtelijke leerweg. Je toekomstige behandelingen worden inzichtelijk en overdraagbaar. Je zult in staat zijn je behandeling te evalueren en te verantwoorden. We leren je methodisch te denken en werken. Hierdoor kun je op een verantwoorde wijze patiënten behandelen.

Binnen de methodiek leer je de Von Boenninghausen methode hanteren. Deze methode maakt je speciaal vaardig in de eerstelijns behandeling van acute ziekten en voert je binnen in klinische problematiek. 

Uitzonderlijk binnen de HVNA is dat de therapeutische training niet slechts toegevoegd wordt, maar integraal gekoppeld is aan de methode van het vak. Naarmate je de methode beter leert te doorgronden en toe te passen, groei je meer en meer in het beroep van klassiek homeopaat. Na vier jaar heb je de basis om geheel zelfstandig een praktijk te starten en volwaardig klachten en ziekten te behandelen.

Docent: Sada Landers en Merel Kolderie

Materia Medica

HvNA Hahnemann Materia MedicaDe opleiding stelt zich ten doel de student een expert te maken in de keuze, het gebruik en het beoordelen van geneesmiddelen voor een ziek persoon. We leiden specifiek op in het gebruik van homeopathische geneesmiddelen.

Onze Materia Medica is een uitgebreide beschrijving van de werking van homeopathische geneesmiddelen. Elk homeopathisch geneesmiddel heeft unieke eigenschappen en vormt een authentiek beeld. Zo’n geneesmiddelbeeld is een gedetailleerde presentatie van het werkingsgebied. De colleges Materia Medica worden daarmee een rijke bron van verfijnde casuïstiek uit de praktijk. De regulier medische kennis krijgt in de colleges een verdieping binnen een holistisch kader. Ook de psychosomatische verbanden komen door de lessen materia medica uitgebreid voor het voetlicht. In de colleges Materia Medica doe je kennis en inzicht op van meer dan 300 homeopathische geneesmiddelen. Zoals bijvoorbeeld, het gif van de cobra, inkt van de inktvis, zilvernitraat, een groot scala aan mineralen en planten.

Ieder inname van een homeopatisch geneesmiddel dient een heilzaam effect te hebben en is hiermee ook meteen de toets op de methodiek en geneesmiddelkeuze. 

 

Het Repertorium

HvNA repetorium KentHet Repertorium is de tegenhanger van de Materia Medica. Ziektesymptomen in relatie tot homeopathische geneesmiddelen zijn in een overzichtelijke vorm systematisch gerangschikt. Je kunt het repertorium zien als een bijzonder omvangrijke index van klachten. Door het leren kennen en gebruiken van deze index wordt het vaststellen van het te kiezen homeopathisch geneesmiddel sterk vergemakkelijkt. Het heeft inmiddels een zeer geavanceerde digitale vorm gekregen.

Het repertorium heeft een eigen ‘taal’. Dit concrete en verfijnde taalgebruik maak je je in de loop van de opleiding tot homeopaat als vanzelf eigen. Dat vraagt wel investering in tijd maar  dit brengt je dichter bij realiteit van je patiënt. Wie gegrepen wordt door de rijkdom van symptomen in de geneeskunde en wie de mogelijkheden van de homeopathische middelen kent, zal de toewijding van alle homeopaten die hebben bijgedragen tot de vorming van het repertorium waarderen.

Docent: Muriël Wagenmans

Chronische ziekteleer

Chronische ziekten zijn een duurzame verstoring van de in de oorsprong gezonde fysiologie. Ze hebben de neiging uit zichzelf van kwaad tot erger te worden. Hahnemann begreep dat het onderdrukken van ziektesymptomen kon leiden tot een steeds diepere beschadiging van de basale systemen van het menselijk organisme. De laatste jaren van zijn leven heeft hij voornamelijk gewijd aan het stoppen en tot een werkelijke genezing brengen van deze voortschrijdende chronische kwalen. De verschillende wijzen waarop een mens chronische ziekteprocessen tot ontwikkeling komen worden benoemd in de leer van de miasma’s. Inzicht in de miasma’s geeft verdiept inzicht in ziekten en de mogelijkheid tot prognose en behandeling hiervan.

Om het onderliggende miasma vast te stellen word je op de HVNA gesensibiliseerd op het waarnemen van specifieke symptomen. Om chronisch zieken te kunnen behandelen is het belangrijk om een gedegen kennis van de miasma’s te hebben.

Docent: Monique Vermazeren

Inschatten van het gezondheidsniveau: 'Levels of health'

Ieder mens heeft een bepaald niveau van gezondheid: het geeft aan hoe energiek je bent, hoe goed je afweersysteem functioneert, hoe ernstig je chronische ziekte is, hoe je in je vel zit en hoe je erfelijke belasting is. Professor George Vithoulkas ontwikkelde een analysesysteem om het gezondheidsniveau (‘Level of health’) voor en na de behandeling van de patiënt te bepalen. Dit is vooral van belang voor een nauwkeurige professionele inschatting en prognose van je behandeling. Net als in de lessen materia medica leer je iedere afzonderlijke reactie op een geneesmiddel te beoordelen. Er wordt veel casuïstiek behandeld zodat je vertrouwd raakt met deze zorgvuldige afwegingen. 

Docent: Muriël Wagenmans

Voorproefje

Wil je een voorproefje van de vakken? Kom dan naar het Open College! Er worden minicolleges van een half uur gegeven en je maakt kennis met de docenten en studenten. Kijk bij de informatie over het Open College voor het programma en de data van dit studiejaar.

Wil je meer? We bieden ook de mogelijkheid om twee volwaardige collegedagen te volgen. Meld je dan aan voor de de oriëntatiecursus die op 22 en 29 juni 2019 wordt gehouden.