Masterclass Pathologie in beeld: nierklachten doorgronden

 

Inhoud

Je leert in deze masterclass fysiologische wetmatigheden doorzien. Je leert je patiënten doorgronden door inzicht te vinden in de samenhang van symptomen. Het lichaam leren we kennen als bezield organisme. Er zullen 'uitstapjes' worden gemaakt naar de fylogenetische ontwikkeling en de embryologie. 

Zuurstof is een essentieel element voor het in stand houden van het bewustzijn, maar waarom gebruiken dan juist de nieren zoveel zuurstof voor een ogenschijnlijk volledig overbodig proces van uitscheiding en weer terugresorptie? Maar ook heel specifiek: wat zegt een lipoïdnefrose?

Achter alle fysiologische processen ligt de Dynamis. We kunnen aan het niersysteem die samenhangen aflezen die het organisme tot een bezield organisme maken. We kennen de animale fight-or-flight reacties die van de bijnier uitgaan maar even zozeer de hallucinogene effecten van drugs die op het urogenitale systeem werken. Te denken valt aan Cannabis. En wat is de relatie tussen de geslachtsorganen en de nieren? Die specifieke symptomen worden voor ons leesbaar die een direct gevolg zijn van het feit dat wij voelende wezens zijn. Geen spiercontracties, geen citroenzuurcyclus en geen anabole steroïden zonder een bezield organisme dat dit in zijn fysiologie weet te benutten.

Het seminar geeft in al deze zaken een samenhangend inzicht. Het antroposofisch mensbeeld verfijnt het inzicht in dit systeem. Veel psycho-somatische verbanden worden nu duidelijk. Onze homeopathische voorschriften zijn niet voor niets telkens op een totaliteit gebaseerd die de psyche meeneemt. Dit seminar maakt dat we begrijpen hoe ons lichaam als een drager van ons bewustzijn kan functioneren: als voorwaarde hiervoor en als uitdrukking hiervan. Veel pathologie zal in dit perspectief worden opgelicht. 


Omdat we de voortdurende verandering van symptomen nu gaan ‘lezen’ en de samenhang begrijpen kunnen we de constitutionele genezingsprocessen blijven volgen en doorgronden. Ze krijgen met deze masterclass een werkelijk diagnostisch en inzichtelijk karakter.

Nierpathologie uit Merck Manual wordt als bekend verondersteld.

Na afloop krijgt u een hand-out.

Docent

Paul Albers. Docent integrale geneeswijzen en homeopathie. Sinds 1988 als docent verbonden aan de HVNA. 

Zijn praktijk is het resultaat van een ruime oriëntatie binnen de gezondheidszorg: Zijn medische kennis heeft hij opgedaan tijdens zijn geneeskunde studies in  Amsterdam en Nijmegen; Zijn praktische  ervaring varieert van eerste hulpwerk, geestelijke gezondheidszorg, in een regulier ziekenhuis tot werken onder druk van zware pathologie in klinieken in India.

"Ik zie dagelijks opnieuw in mijn praktijk wat deze holistische geneeskunde aan mensen op het gebied van gezondheid en welbevinden brengt, dit geeft mij veel voldoening. Homeopathie maakt echt genezen waar. Het is mijn missie om de geneeskunde inzichtelijk en weldadig te maken."

Voor wie
Deze nascholing is heel geschikt voor alle homeopaten, arts-homeopaten en andere zelfstandig werkende medici.

Wanneer
Zaterdag 7 december van 10:00-17:00 uur.
Welkom vanaf 9:30 uur.

Waar
Locatie is de Hogeschool voor Natuurgeneeskunde en Homeopathie (HVNA)
Arnhem

Kosten
€ 95,-


Accreditatie
De accreditatie geldt voor de NVKH en NWP (bedraagt 3 studiepunten) eveneens voor de VNT, de VBAG, FAGT, LVNG.

Aanmelden
Via onderstaand formulier 

Aanmeldingsformulier cursus, training en nascholing

Velden met een sterretje * zijn verplicht om in te vullen.