Boekenlijst en andere leermiddelen

Het overzicht van de boeken en leermiddelenlijst van de HVNA van het collegejaar 2019-2020 kun je hieronder downloaden.

De kosten van boeken en leermiddelen zijn het 1e en 2e studiejaar het hoogst. Zoals je zult zien worden de meeste boeken en leermiddelen alle 4 de collegejaren gebruikt.

Je kunt de boeken bestellen via Merlijn Boekhandel. Download HVNA Homeopathie 2019-2020 boekenlijst voor een compleet en actueel overzicht van de boeken per studiejaar.

De leermiddelen en syllabi worden op de 1e collegedag zaterdag 7 september 2019 geleverd door de HVNA zelf.