Medische vakken

De medische vakken zijn geïntegreerd binnen de 4-jarige opleiding Klassieke Homeopathie.

Het vak anatomie/fysiologie wordt in het eerste tot en met het derde jaar gegeven. De pathologiecolleges starten in het tweede jaar. Hiervan maken ook psychopathologie en farmacologie deel uit. Het geheel van deze vakken vormt de Medische Basiskennis, wat voldoet aan de opleidingseisen die door PLATO vastgesteld zijn in opdracht van de zorgverzekeraars. Het geeft recht op het CPION-diploma. Meer informatie hierover vind je op de pagina over erkenning en accreditatie.

De HVNA biedt de Medische Basiskennis ook afzonderlijk als eenjarige opleiding.

De einddoelen medische basiskennis per vak

Functionele anatomie en fysiologie

De student kan:

 • met behulp van anatomie in vivo de ligging van organen, structuren op het eigen lichaam en op het lichaam van een ander vaststellen
 • een overzicht geven van de normale bouw en het functioneren van de mens (cellen, basisweefsels, organen en orgaansystemen) en kan deze in grote lijnen beschrijven, voor zover dit relevant is voor het analyseren en begrijpen van klinische en biomedische problematiek
 • de belangrijkste anatomische systemen op macro- en microniveau globaal beschrijven naar vorm, ligging, bouw en functie en de morfologische en functionele samenhangen tussen de belangrijkste anatomische systemen schematisch weergeven
 • beschrijven op welke wijze biochemische, fysische en fysiologische processen een rol spelen bij de energiebehoefte en het functioneren van het levend organisme
 • de fysiologische processen, noodzakelijk voor het begrip van de pathofysiologische inzichten van de reguliere geneeskunde, beschrijven
 • beredeneerd onderscheid maken tussen normaal en abnormaal functioneren van een orgaan(systeem)
 • de belangrijkste anatomische structuren in medische terminologie beschrijven, om:
  • medische literatuur te kunnen lezen en begrijpen
  • medische informatie van reguliere (huis)artsen, specialisten, röntgenverslagen en laboratoriumuitslagen en dergelijke te lezen en te interpreteren
  • patiënten, collegae, en regulier (para)medici inzicht geven in en verslag uit te brengen over de medische situatie van de patiënt

Pathologie

De student kan:

 • de belangrijkste ziekteprocessen benoemen en in hoofdlijnen beschrijven
 • de wijze waarop het organisme reageert bij desintegratie (b.v. celschade, wondgenezing, ontsteking, immunopathologie, circulatiestoornissen en nieuwvormingen) herkennen en de factoren die op het verloop van deze reacties van invloed zijn beschrijven
 • de belangrijkste klachten, symptomen en verschijnselen die kunnen wijzen op storingen op het gebied van de tracti herkennen, en de onderliggende pathofysiologische mechanismen beschrijven
 • verschillende reguliere methoden van diagnostiek en (farmaco-)therapeutische behandeling van bovengenoemde aandoeningen beschrijven
 • symptomen en verschijnselen die kunnen wijzen op medisch-risicodragende situaties herkennen:
  • typisch/niet typisch voor het betreffende ziektebeeld
  • acuut/niet acuut
  • directe behandeling behoevend/geen directe behandeling behoevend
  • “niet-pluis”, noodzakelijk om door te sturen naar de reguliere gezondheidszorg; “pluis”, zelf te behandelen, niet noodzakelijk om door te sturen
  • pathologie bespreken met patiënten, (para)medici, collega-therapeuten en andere disciplines

Psychopathologie

De student kan:

 • verschillende psychiatrische aandoeningen in de bijbehorende terminologie beschrijven
 • verschillende psychiatrische aandoeningen bij de patiënt herkennen

Docenten

De medische vakken worden gegeven door docent Toine Korthout.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met de HVNA. Vul onderstaand formulier in of stuur een e-mail naar info@hvna-opleidingen.nl. Het secretariaat is ook bereikbaar op telefoonnummer 026-3695630.

Contactformulier

Velden met een sterretje * zijn verplicht om in te vullen.
Naam *
E-mail *
Telefoonnummer (indien je gebeld wilt worden)
Bericht *